Dồn thửa đổi ruộng ở Vĩnh Tường khi người dân đồng thuận (12/03/2018 15:01)

391,8ha đất nông nghiệp của 2 xã Ngũ Kiên và Cao Đại, đơn vị làm điểm của tỉnh về dồn thửa đổi ruộng đã được Ban chỉ đạo dồn thửa đổi ruộng huyện Vĩnh Tường bàn giao đầy đủ lại cho bà con. Diện tích đất không thay đổi, song thay đổi lớn nhất đó là số thửa của mỗi hộ dân, trước đây từ 6,1 thửa nay chỉ còn từ 1,7 thửa. Bà con nông dân đang bước vào sản xuất vụ chiêm Xuân đầu tiên sau dồn thửa đổi ruộng với nhiều niềm vui, phấn khởi.

Cánh đồng của xã Ngũ Kiên trước khi dồn thửa đổi ruộng, có rất nhiều thửa, giao thông nội đồng, bờ vùng, bờ thửa nhỏ hẹp, người nông dân vẫn tay cuốc, tay cày. Vẫn là cánh đồng đó nhưng sau khi người dân đã dồn thửa, đổi ruộng. Trên khắp cánh đồng có rất nhiều phương tiện cơ giới đã được đưa vào thay thế sức lao động con người.

Cánh đồng sản xuất nông nghiệp của xã Cao Đại có diện tích hàng chục hecta, song tất cả đều bằng phẳng, được phân lô, phân vùng đảm bảo ruộng nào cũng sát đường giao thông, gần hệ thống kênh mương tưới tiêu và các thửa ruộng đều có diện tích lớn.

Sau dồn thửa đổi ruộng trên địa bàn 2 xã hiện còn 4.096 thửa, giảm 11.516 thửa (giảm 74% tổng số thửa). Mỗi hộ sau dồn thửa đổi ruộng còn từ 1,7 thửa, giảm 6,1 thửa.

Để có được những thuận lợi trên là cả một quá trình. Quá trình đó gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc từ tư tưởng nhận thức đến lợi ích của nhân dân. Tuy nhiên, mọi việc đều được xin ý kiến nhân dân đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, thiểu số phục tùng đa số. Huyện cũng đã tổ chức thành nhiều đoàn để nhân dân đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh đã thành công trong việc dồn thửa đổi ruộng. Huyện đã xây dựng 9 bước triển khai dồn thửa đổi ruộng, không nóng vội, thận trọng trong từng khâu và người nông dân có ruộng là yếu tố chủ thể đặt lên hàng đầu.

Sau Ngũ Kiên, Cao Đại, cũng trên tinh thần đó đã có thêm 5 xã đăng ký làm điểm của huyện gồm: Phú Thịnh, Vũ Di, Tuân Chính, Đại Đồng và Việt Xuân. Ngay sau khi có chủ trường nhân dân thôn Đan Thượng đã cùng với chính quyền xã Phú Thịnh đã thống nhất bắt tay vào thực hiện dồn thửa đổi ruộng và đến nay cũng đã thực hiện xong.

Người dân đồng thuận, đó là cơ sở để tin tưởng và kỳ vọng vào một nền nông nghiệp tập trung và cánh đồng mẫu lớn đang hiển hiện trên vùng quê lúa Vĩnh Tường./.

Lỗ HiếuXem phản hồi

 
Tin khác