Đồng chí Hoàng Văn Toàn dự sinh hoạt Chi bộ thôn Hữu Tài, xã Đại Đình (03/12/2017 16:06)

Sáng ngày 3/12, đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ của chi bộ thôn Hữu Tài thuộc Đảng bộ xã Đại Đình, huyện Tam Đảo. Cùng dự có đại diện huyện ủy, UBND huyện Tam Đảo và lãnh đạo xã Đại Đình.

Chi bộ thôn Hữu Tài có 21 đảng viên, những năm qua, chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trưởng của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương. Nhiều năm liền thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, năm 2016 thôn Hữu Tài được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen. Buổi sinh hoạt chi bộ của thôn Hữu Tài được tổ chức theo đúng quy định, nguyên tắc sinh hoạt đảng, các đảng viên tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết của chi bộ.

Đánh giá cao những kết quả thôn Hữu Tài đạt được trong thời gian qua và công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ của chi bộ thôn Hữu Tài, đồng chí Hoàng Văn Toàn đề nghị chi bộ thôn Hữu Tài tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, công trình của tỉnh và huyện trên địa bàn; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; chung sức xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ; xây dựng chi bộ đảng vững mạnh theo Đề án số 04 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng chi bộ Đảng vững mạnh giai đoạn 2017 – 2020; tăng cường công tác quản lý đảng viên, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Đồng chí Hoàng Văn Toàn cũng đề nghị huyện Tam Đảo và xã Đại Đình quan tâm chăm lo hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân và giải quyết những kiến nghị của chi bộ thôn Hữu Tài trong thời gian sớm nhất./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác