Đồng chí Hoàng Văn Toàn dự sinh hoạt Chi bộ thôn Tây Sơn, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo (05/11/2018 15:55)

Thực hiện Đề án số 04 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2017 - 2020, sáng ngày 5/11, đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ của chi bộ thôn Tây Sơn, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo.

Chi bộ thôn Tây Sơn có 19 đảng viên. Những năm qua, chi bộ đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Thôn Tây Sơn là thôn tiêu biểu của xã Bồ Lý trong xây dựng nông thôn mới, tình hình an ninh trật tự trong thôn luôn được đảm bảo, nhiều năm liền được công nhận là thôn văn hóa. Buổi sinh hoạt chi bộ thôn Tây Sơn được thực hiện đúng theo nguyên tắc sinh hoạt đảng, các đảng viên tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết của chi bộ.

Đánh giá cao kết quả chi bộ thôn Tây Sơn đạt được trong những năm qua và công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ của thôn, đồng chí Hoàng Văn Toàn đề nghị chi bộ thôn Tây Sơn tiếp tục vận động nhân dân nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiếp tục vận động nhân dân duy trì, phát triển trồng cây vụ đông. Quan tâm xây dựng chi bộ vững mạnh, chú trọng công tác phát triển đảng viên. Thực hiện tốt Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng chí Hoàng Văn Toàn cũng đề nghị huyện Tam Đảo và xã Bồ Lý quan tâm chăm lo hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân và giải quyết những kiến nghị của chi bộ thôn Tây Sơn trong thời gian sớm nhất./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác