Đưa nước sạch về nông thôn (14/01/2018 17:16)

Cùng với sự phát triển nhanh của các khu công nghiệp và chăn nuôi đã kéo theo nguồn nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh bị ô nhiễm nặng. Do vậy, có nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt là một nhu cầu cấp bách của người dân, nhất là người dân vùng nông thôn. Từ năm 2015, hàng loạt các công trình cung cấp nước sạch cho các vùng nông thôn đã được xây dựng và hoàn thiện, góp phần giải bài toán về nước sinh hoạt cho nhân dân trong tỉnh.

Thôn Làng Sen, xã Thái Hòa là một trong những thôn thuộc vùng trũng, nguồn nước ngầm chịu ô nhiễm nặng nề, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân trong thôn. Do nước giếng khoan bị ô nhiễm, không thể dùng sinh hoạt nên trước đây, gia đình ông Nguyễn Văn Phú thường phải hứng nước mưa để dùng nấu ăn và đun nước uống. Tuy nhiên, nguồn nước mưa cũng ngày càng bị ô nhiễm. Được sử dụng nước sạch là niềm khát khao của gia đình ông từ lâu. Niềm vui đến với ông và người dân trong thôn khi gần 2 năm nay, nhà máy nước Thái Hòa đi vào hoạt động, gia đình ông được sử dụng nguồn nước sạch.

Từ khi có nước sạch, chất lượng cuộc sống của người dân trong xã Thái Hòa được nâng lên rất nhiều. Người dân yên tâm hơn khi sử dụng nguồn nước từ nhà máy nước sạch.

Thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về nước sạch, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đã xây dựng 9 công trình cấp nước tập trung tại các huyện Lập Thạch, Yên Lạc, Vĩnh Tường, cung cấp nước sạch sinh hoạt cho trên 22.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng nông thôn. Để đảm bảo nguồn nước, trung tâm thực hiện đầy đủ quy trình giám sát chất lượng nước sạch theo quy định hiện hành. Việc lấy mẫu, phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng nước ở mỗi trạm cấp nước được trung tâm thực hiện chặt chẽ.

Nhờ có các chương trình nước sạch về nông thôn, mà hiện nay, chất lượng nước sinh hoạt tại một số địa bàn dân cư, nhất là những nơi bị ô nhiễm nguồn nước đã được cải thiện và nâng cao. Đã có 53% dân số nông thôn trong tỉnh được sử dụng nước sạch. Từ đó góp phần không nhỏ trong việc nâng cao đời sống của người dân vùng nông thôn.

 

Hà Giang  Xem phản hồi

 
Tin khác