Giải quyết việc làm điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội Vĩnh Phúc năm 2017 (31/12/2017 14:31)

Bức tranh kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc trong năm 2017 có nhiều điểm sáng với 17/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hoàn thành đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, trong đó có chỉ tiêu về giải quyết việc làm. Điều này khẳng định nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền các cấp trong việc giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Công tác giải quyết việc làm được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao và được Ban chỉ đạo giải quyết việc làm tỉnh tham mưu, đề xuất nhiều cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Năm 2017, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 2,6 vạn lao động, vượt 10% so với kế hoạch và tăng gần 3% số lao động được giải quyết việc làm so với năm 2016. Hơn 2,3 vạn lao động đã được giải quyết việc làm trong nước, trong đó có 1,2 vạn lao động thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng; 4.800 lao động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp; 6.800 lao động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Lĩnh vực xuất khẩu lao động tiếp tục được tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở ngành, địa phương liên quan tạo mọi điều kiện về nguồn vốn vay xuất khẩu lao động và các cơ chế tạo nguồn lao động, đào tạo lao động xuất khẩu với mục tiêu đưa nhiều lao động Vĩnh Phúc đi làm việc ở nước ngoài với các thị trường tiềm năng như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Năm 2017, toàn tỉnh có hơn 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có 910 lao động xuất cảnh làm việc tại Nhật Bản, chiếm 45%; Đài Loan 441 lao động, chiếm 22%; Hàn Quốc 85 lao động, chiếm 4%; các thị trường khác 557 lao động, chiếm29%. Đối với lĩnh vực xuất khẩu lao động, năm 2017 cũng là năm đầu tiên thực hiện chương trình thí điểm cho vay vốn không phải thế chấp tài sản đến 100 triệu đồng đối với lao động tại xã Vĩnh Thịnh và An Tường, huyện Vĩnh Tường. 25 lao động tại 2 xã trên đã được vay mức tối đa trên hợp đồng và không phải thế chấp tài sản với tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng. Đến thời điểm này, nguồn vốn vay đã phát huy hiệu quả, các lao động đã được xuất cảnh sang làm việc tại Nhật Bản và đều đặn gửi tiền về gia đình.

Huyện Vĩnh Tường là địa phương tiêu biểu trong công tác giải quyết việc làm với gần 3.000 lao động được giải quyết việc làm trong năm 2017, trong đó có trên 500 lao động xuất khẩu, chiếm tỷ lệ 1/4 số lao động xuất khẩu toàn tỉnh. Năm 2017, huyện Vĩnh Tường cũng triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động.

Năm 2018, Vĩnh Phúc đề ra mục tiêu giải quyết việc làm mới cho từ 2,2 đến 2,3 vạn lao động, trong đó 72% lao động qua đào tạo. Với nhiều cơ chế, chính sách mới về lĩnh vực lao động việc làm đang được triển khai cùng với những tín hiệu tích cực trong công tác thu hút, xúc tiến đầu tư, phát triển các cụm, khu công nghiệp, mục tiêu trên sẽ được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp triển khai thực hiện thắng lợi, qua đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác