Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 (12/09/2017 16:38)

Sáng ngày 12/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có buổi giám sát Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 và tình hình thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến năm 2016. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh đã chuyển đổi trên 1.100ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; có trên 3.400 dự án, công trình sử dụng vào diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh chấp thuận cho chuyển đổi mục đích, với tổng diện tích trên 7.200ha. Đến nay, có 771 dự án đã thực hiện với tổng diện tích đất trên 2.200ha, đạt hơn 22% số dự án. Quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quá trình thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của công trình, dự án còn một số tồn tại, hạn chế như: tiến độ triển khai, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp còn chậm; tỷ lệ một số chỉ tiêu trong nhóm đất phi nông nghiệp đạt thấp, đặc biệt là đất phát triển hạ tầng; một số quy định về trình tự, thủ tục trong công tác quy hoạch còn cứng nhắc; thời gian thu hồi giải phóng mặt bằng kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ các công trình, dự án.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá, làm rõ kết quả, hiệu quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của các cấp trên địa bàn tỉnh; sự thống nhất giữa kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất; kết quả cụ thể công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đồng thời, đề nghị đánh giá trách nhiệm phối hợp của cơ quan chủ quản với các sở, ngành, huyện, thành, thị, sự phối hợp giữa UBND tỉnh với các Bộ, ngành liên quan trong lĩnh vực này; trách nhiệm của nhà nước, chủ đầu tư và người dân trong việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Các đại biểu đề nghị bổ sung các công trình dự án chưa đủ căn cứ pháp lý giai đoạn 2011-2015; các phụ biểu chi tiết kèm theo báo cáo; nghiêm túc đánh giá lại từ khâu đánh giá, thẩm định các công trình, dự án khi được chuyển mục đích sử dụng đất, tránh gây lãng phí.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng đề nghị thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các cấp, địa phương đảm bảo sát thực tế, đúng quy định; đảm bảo rõ ràng, minh bạch trong thu hồi, quản lý sử dụng đất; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện sử dụng đất, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất; quan tâm bố trí kinh phí thực hiện quản lý đất đai nói chung và công tác quy hoạch, sử dụng đất nói riêng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quá trình thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của công trình, dự án. Đồng thời, trên cơ sở ý kiến các đại biểu, cơ quan soạn thảo tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo./.

Thùy LinhXem phản hồi

 
Tin khác