Giám sát thực hiện chính sách pháp luật về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (11/10/2018 15:32)

Chiều ngày 11/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh có buổi làm việc với UBND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2017. Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong giai đoạn 2015 – 2017, việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm. Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ người dân mua thẻ bảo hiểm y tế. Đồng thời, ưu tiên nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, chú trọng nâng cao nguồn nhân lực cho các cơ sở y tế để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đến hết năm 2017, các đơn vị y tế tuyến tỉnh đã thực hiện được 83% danh mục kỹ thuật theo phân tuyến và khoảng 30% các kỹ thuật tuyến trên; các cơ sở y tế tuyến huyện đã thực hiện được 64% kỹ thuật theo phân tuyến. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng qua các năm, đạt và vượt 5,6% so với chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao. 

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã làm rõ hơn những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh tổng hợp các ý kiến đề xuất của các đơn vị Y tế, Bảo hiểm xã hội trình Quốc hội nghiên cứu, xem xét sửa đổi chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế cho phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tiến đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế. Quan tâm đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực cho các cơ sở khám chữa bệnh. Nghiên cứu, đề xuất với HĐND tỉnh ban hành cơ chế chính sách để nâng mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng còn khó khăn trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu việc giao kế hoạch giường bệnh cho các cơ sở y tế phù hợp với tình hình thực tế. Có giải pháp để hạn chế tình trạng vượt quỹ bảo hiểm y tế; nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

*Sáng ngày 11/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh do đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh làm trưởng đoàn có buổi giám sát Sở Y tế và Bảo hiểm Xã hội tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017.


Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 159 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện đúng các quy định về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh tăng từ 731.000 người năm 2015 lên hơn 863.000 người năm 2017, đạt 86,7%. Trong 3 năm từ 2015 - 2017, các cơ sở Y tế trực thuộc Sở Y tế quản lý đã thực hiện khám chữa bệnh cho gần 6 triệu lượt người, trong đó tỷ lệ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế chiếm khoảng 70%.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị Sở Y tế và Bảo hiểm Xã hội tỉnh làm rõ nguyên nhân của việc bội chi quỹ bảo hiểm y tế, tỷ lệ bảo hiểm y tế hộ gia đình thấp; sự bất cập thanh toán bảo hiểm y tế; có hay không tình trạng lạm dụng chỉ định xét nghiệm và cấp thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh; kết quả thu, chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các cơ sở y tế ngoài công lập.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Văn Tiến đề nghị Sở Y tế và Bảo hiểm Xã hội cần phối hợp tốt hơn trong việc khắc phục và giải quyết những vướng mắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ngành y tế cần chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện đúng các quy định khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chống lạm dụng chỉ định khám chữa bệnh để hạn chế tình trạng vượt quỹ bảo hiểm./.

 Thu HoàiXem phản hồi

 
Tin khác