Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh (30/11/2018 14:58)

Sáng ngày 30/11, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI của UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự buổi giám sát có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.


Trước và sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI, UBND tỉnh đã tiếp nhận 60 ý kiến, kiến nghị của cử tri, chủ yếu tập trung vào các vấn đề: thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; hạ tầng giao thông; vệ sinh môi trường; xử lý vi phạm trong việc khai thác cát sỏi và các vấn đề liên quan đến đất đai. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố liên quan xem xét, giải quyết. Đến nay, 25/60 kiến nghị đã được giải quyết xong; các ý kiến, kiến nghị còn lại đang tiếp tục giải quyết. Qua thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh, kết quả xem xét trực tiếp việc giải quyết kiến nghị cử tri của các ban và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cho thấy công tác giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của UBND tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. UBND tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị đảm bảo kịp thời, phù hợp với thẩm quyền, nội dung kiến nghị của cử tri. Các nội dụng giải quyết, trả lời về cơ bản thẳng thắn, rõ ràng, đảm bảo tính thuyết phục.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh làm rõ thêm một số kiến nghị của cử tri về: giải pháp ngăn chăn, xử lý các vi phạm trong việc khai thác cát sỏi; nâng mức hỗ trợ cho những đối tượng đã giao hết đất nông nghiệp để xây dựng các công trình dự án.

Tại buổi làm việc Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành đã tiếp thu và giải trình làm rõ một số ý kiến của các đại biểu và đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tích cực rà soát, giải quyết các kiến nghị của cử tri trong thời gian sớm nhất. Đối với các kiến nghị chưa được trả lời, giải quyết rõ ràng, đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành, UBND huyện, thành phố trong giải quyết kiến nghị của cử tri. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần quan tâm đôn đốc, kiểm tra để các ngành, các cấp nâng cao hơn nữa trách nhiệm đối với công tác giải quyết kiến nghị của cử tri. Trong quá trình thực hiện cần xác định rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm báo cáo Thường trực HĐND, UBND tỉnh và cử tri những nội dung chưa được giải quyết. Bên cạnh đó, cần phân công cụ thể, đúng thẩm quyền trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri cho các sở, ngành, UBND cấp huyện; xác định rõ thời gian hoàn thành, đề xuất các biện pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết kiến nghị; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về công tác giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri theo dõi, giám sát./.

Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác