Giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy (09/05/2018 16:00)

Chiều ngày 9/5, Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã xây dựng, ban hành nhiều kế hoạch thực hiện; chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc quán triệt, triển khai chỉ thị đến toàn thể đảng viên, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào các trọng tâm là thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu; đồng thời đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 vào sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề của các chi, đảng bộ trực thuộc. Đối với việc thực hiện Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã quán triệt chỉ thị tới các chi, đảng bộ trực thuộc. Nhiều cơ quan, đơn vị đã đưa việc thực hiện Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy vào quy chế hoạt động, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện công vụ.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh ghi nhận kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy khối tiếp tục bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả 2 chỉ thị; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên và là nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; có hình thức biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện 2 chỉ thị ở các chi, Đảng bộ trực thuộc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án 04 của BTV Tỉnh ủy; đẩy mạnh thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu theo quy định số 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quy định 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác