Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (10/10/2018 15:32)

Sáng ngày 10/10, Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 – 2017 đối với Bảo hiểm xã hội và Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên. 


Theo báo cáo của thành phố Phúc Yên, đến nay, Phúc Yên đã đạt được những kết quả tích cực trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Năm 2015, tỷ lệ bao phủ y tế toàn dân trên địa bàn thành phố Phúc Yên là 77,5% thì đến năm 2017 đã tăng lên 83%. Từ năm 2016 đến 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên đã khám chữa bệnh cho gần 150 nghìn lượt người; tổng chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn đạt gần 170 tỷ đồng. Công tác phối hợp tổ chức hợp đồng khám chữa bệnh giữa cơ quan BHXH và các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo kịp thời đúng quy định, đáp ứng quyền lợi của người tham gia BHYT.

Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh đề nghị Bảo hiểm xã hội và Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên cần tích cực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham giam gia BHYT, nhất là nhóm hộ gia đình; nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ nhất là cán bộ ngành y tế; tăng cường công tác thanh kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý những cá nhân, tổ chức trục lợi khám chữa bệnh; kiên quyết từ chối các khoản chi khám chữa bệnh trái quy định; tăng cường công tác phối hợp giữa các bên liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế./.

Nguyễn ToànXem phản hồi

 
Tin khác