Giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra tại huyện Bình Xuyên và thành phố Phúc Yên (16/10/2018 16:00)

Sáng ngày 16/10, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của Thanh tra tỉnh tại huyện Bình Xuyên.


Từ năm 2015 đến hết 9 tháng năm 2018, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 11 cuộc thanh tra tại 12 đơn vị trên địa bàn huyện Bình Xuyên. Cơ quan thanh tra đã ban hành 32 kết luận và kiến nghị các đơn vị khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũng; những yếu kém trong quản lý đầu tư xây dựng công trình; các vi phạm về kinh tế của các chủ đầu tư, đơn vị xây lắp, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế.

Cơ quan Thanh tra kiến nghị loại khỏi chi phí xây lắp, giảm trừ quyết toán thu hồi hơn 2,4 tỷ đồng. UBND huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kịp thời các kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra thuộc phạm vi trách nhiệm của mình. Đối với các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư đã loại khỏi chi phí xây lắp số tiền hơn 1,2 tỷ đồng; thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 1,4 tỷ đồng. Đối với các xã, thị trấn đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm 54 tập thể, đơn vị, cá nhân liên quan.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình yêu cầu huyện Bình Xuyên tiếp tục rà soát kết quả thực hiện các kết luận của Thanh tra tỉnh; trong đó giải trình cụ thể nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tập thể khi để xảy ra hạn chế, sai phạm; tăng cường phối hợp với Thanh tra tỉnh để tiếp tục khắc phục những tồn tại sau thanh tra; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó cần phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu trong thực hiện các kết luận thanh tra; tích cực thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng. Đồng thời, kịp thời khắc phục hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản.

Chiều ngày 16/10, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của Thanh tra tỉnh tại thành phố Phúc Yên.

Trong 3 năm từ 2015 đến 2017, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 2 cuộc thanh tra tại 18 đơn vị trên địa bàn thành phố Phúc Yên. Qua thanh tra đã phát hiện 16 đơn vị vi phạm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Cơ quan thanh tra đã ra 7 kết luận vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũng. Đến tháng  9 năm 2018, các đơn vị thuộc phạm vị quản lý trực tiếp của UBND thành phố Vĩnh Yên đã thực hiện xong 7 kết luận thanh tra. Trong đó đã thực hiện giảm trừ giá trị khối lượng xây lắp trên 1 tỷ đồng.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình đề nghị thành phố Phúc Yên tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành và địa phương trong thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Chú trọng việc nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong đôn đốc, giám sát, thực hiện kết luận thanh tra; đảm bảo công khai, minh bạch hoạt động thanh tra; đồng thời tăng cường công tác thanh, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố để kịp thời phát hiện, xử lý những dấu hiệu vi phạm./.

Kim Liên - Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác