Giao ban công tác báo chí tháng 11 (06/12/2018 16:15)

Sáng ngày 6/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác báo chí tháng 11.

Tháng 11 và đầu tháng 12, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã bám sát định hướng tuyên truyền, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích; kịp thời thông tin, tuyên truyền diễn biến, nội dung, kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhiệm vụ, giải pháp, kết quả, những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, phản ánh, thông tin kịp thời diễn biến, nội dung kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI; kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Đồng thời, thông tin kịp thời việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XII của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ. Tiếp tục tuyên truyền đậm nét kết quả triển khai thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy; Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương; kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; chủ trương, định hướng, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác./.

Nguyễn ToànXem phản hồi

 
Tin khác