Giao ban công tác báo chí tháng 8 (03/08/2018 14:52)

Sáng ngày 3/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác báo chí tháng 8.

Trong tháng 7, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không có sai sót về lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị. Nổi bật là thông tin, tuyên truyền hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các sự kiện thời sự, chính trị của tỉnh; nội dung, diễn biến, kết quả kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kết quả phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018; Chương trình xây dựng nông thôn mới và một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI; kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền sâu rộng việc triển khai học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 7; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Tiếp tục tuyên truyền đậm nét kết quả triển khai thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về vấn đề đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác./.

Nguyễn ToànXem phản hồi

 
Tin khác