Giao ban công tác dân tộc các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (10/07/2018 16:11)

Sáng ngày 10/7, tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Lê Sơn Hải và đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đồng chủ trì hội nghị. Tới dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang; lãnh đạo Ban Dân tộc 24 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại hội nghị

6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban Dân tộc đã thực hiện nghiêm các kế hoạch công tác, chương trình hành động; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về công tác dân tộc để tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả 11/11 đề án, chính sách trình Chính phủ giao, trong đó có 8 đề án, chính sách được phê duyêt, ban hành. Đối với tỉnh Vĩnh Phúc trong 6 tháng năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chính sách đối với người uy tín được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; công tác phối hợp thực hiện chính sách, theo dõi, nắm bắt tình hình các vùng dân tộc và miền núi được các cấp ngành, địa phương quan tâm thực hiện; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào ngày càng được cải thiện và nâng cao; an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo, không có vụ việc phức tạp xảy ra.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, định hướng phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới, đồng thời, mong muốn các đại biểu có những chia sẻ, góp ý vào sự phát triển của tỉnh, đặc biệt là trong lĩnh vực dân tộc của Vĩnh Phúc.

Định hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Lê Sơn Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị, các tỉnh, thành phố cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, các chương trình, chính sách đã ban hành; phối hợp tốt với các Bộ, ngành hoàn thiện, bổ sung vào các đề án để sớm được phê duyệt và triển khai thực hiện; thường xuyên theo dõi, tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của đồng bào dân tộc, từ đó, có những biện pháp giải quyết và xử lý kịp thời; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm củng cố khối đại đoàn kết và niềm tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước nhằm đưa chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống./.

Nguyễn Toàn Xem phản hồi

 
Tin khác