Giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm (11/07/2018 15:17)

Sáng ngày 11/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối đã bám sát chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chất lượng công tác khoa giáo ngày càng được nâng lên; công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các ngành trong khối có những đổi mới và hiệu quả nổi bật như ngành Y tế đã chủ động theo dõi giám sát tình hình các dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, toàn tỉnh không có dịch bệnh xảy ra. Ngành Lao động, Thương binh & Xã hội tổ chức tốt tháng hành động An toàn vệ sinh lao động; giải quyết việc làm cho trên 12.000 lao động trong nước và 900 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và THPT quốc gia năm 2018.

Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, lãnh đạo Ban Tuyên giáo đề nghị các cấp và các ngành trong Khối khoa giáo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo gắn với việc thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, của tỉnh; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời phát hiện các vấn đề bức xúc nảy sinh; tham mưu giúp cấp ủy lãnh, chỉ đạo giải quyết kịp thời khi có vụ, việc xảy ra, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Nguyễn ToànXem phản hồi

 
Tin khác