Giao ban công tác văn học nghệ thuật 6 tháng đầu năm (04/07/2018 16:37)

Sáng ngày 4/7, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh khu vực Tây Bắc giao ban công tác 6 tháng đầu năm và tổ chức hội thảo “Văn học nghệ thuật tham gia xây dựng đạo đức, niềm tin xã hội”.

Trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội VHNT các tỉnh trong khu vực Tây Bắc đã tổ chức nhiều hoạt động ở tất cả các lĩnh vực văn học và nghệ thuật. Các hoạt động đã bám sát nhiệm vụ chính trị -kinh tế - xã hội theo từng địa phương, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Liên hiệp Hội và Hội VHNT các tỉnh trong khu vực duy trì tốt sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham gia các cuộc thi, chuyến đi tìm hiểu thực tế cho hội viên như: Cuộc thi viết truyện ngắn 3 tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ với chủ đề “Dấu ấn quê hương, con người Lào Cai  - Yên Bái – Phú Thọ”, Hội VHNT Hoà Bình với cuộc thi “Những làn gió Tây Bắc”, tổ chức “Ngày thơ Việt Nam”, “Trại sáng tác văn học nghệ thuật”, “Hội Báo xuân”, “Ngày sách Việt Nam”...Tại Vĩnh Phúc, Hội VHNT tỉnh đã triển khai hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm; trưng bày triển lãm ảnh “Những gương mặt, những nụ cười” tại ngày Thơ Việt Nam, trao tặng hơn 200 đầu sách xây dựng tủ sách học đường nhân ngày Sách Việt Nam; tổ chức cho 12 hội viên trẻ tham dự trại sáng tác tại Nhà sáng tác Đà Nẵng.

Trong 6 tháng cuối năm, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh khu vực phía Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các trại sáng tác văn học nghệ thuật, các chuyến đi thực tế; tập hợp các tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng để tham gia, bình xét trong các cuộc thi trong tỉnh và toàn quốc, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân các tỉnh trong khu vực./.

Tiến TrangXem phản hồi

 
Tin khác