HĐND huyện Vĩnh Tường khai mạc kỳ họp thứ 7 (12/07/2018 15:37)

Sáng ngày 12/7, HĐND huyện Vĩnh Tường tổ chức kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và thông qua nhiều nội dung quan trọng.


Các đại biểu dự Kỳ họp

Kỳ họp đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, trong đó tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt trên 6.263 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt hơn 1.120 tỷ đồng, tăng 2,4%; công nghiệp, xây dựng ước đạt hơn 3.350 tỷ đồng, tăng trên 16%, ngành dịch vụ ước đạt hơn 1.784 tỷ đồng, tăng trên 7% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực, các hoạt động an sinh xã hội, nhất là chăn lo cho người nghèo được đặc biệt quan tâm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Mục tiêu 6 tháng cuối năm 2018, huyện Vĩnh Tường tiếp tục phấn đấu giữ vững ổn định kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng hợp lý, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện xây dựng nông thôn mới ở các xã còn lại. Tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tại kỳ họp này, HĐND huyện Vĩnh Tường đã xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.

Xuân HưngXem phản hồi

 
Tin khác