HĐND huyện Yên Lạc và huyện Sông Lô khai mạc kỳ họp giữa năm (11/07/2018 15:00)

Sáng ngày 11/7, HĐND huyện Yên Lạc tổ chức kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tới dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Đây là kỳ họp giữa năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm 2018,  tổng giá trị sản xuất toàn huyện Yên Lạc thực hiện được 4.200 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch năm; trong đó sản xuất Nông, lâm, thủy sản đạt 866 tỷ đồng; Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp, Xây dựng cơ bản đạt 2.220 tỷ đồng; Thương mại dịch vụ đạt 1.120 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông, lâm, thủy sản. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt 556 tỷ đồng và chi ngân sách địa phương 453 tỷ đồng. Các lĩnh vực Tài nguyên môi trường, văn hóa thể thao, giáo dục đào tạo, y tế có những bước phát triển. An ninh trật tự, quân sự quốc phòng được đảm bảo.

Mục tiêu 6 tháng cuối năm, huyện Yên Lạc tiếp tục phấn đấu giữ vững ổn định kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng; triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giữ vững và nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới; thực hiện các giải pháp xử lý vi phạm đất đai, bảo vệ môi trường, thực hiện dồn ghép ruộng đất hai xã Hồng Phương và Đại Tự.

* Cũng trong sáng ngày 11/7, HĐND huyện Sông Lô tổ chức kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện Sông Lô đạt trên 8%. Tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt hơn 2.100 tỷ đồng; trong đó, ngành Nông-lâm-thủy sản tăng 4,7%; lĩnh vực công nghiệp, xây dựng tăng hơn 13%; giá trị thương mại, dịch vụ tăng gần 6%. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được chú trọng và đạt nhiều kết quả nổi bật; An ninh Quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.      

Mục tiêu 6 tháng cuối năm 2018, huyện Sông Lô tiếp tục phấn đấu giữ vững ổn định kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng hợp lý; triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện xây dựng nông thôn mới ở các xã còn lại. Tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tại kỳ họp này, HĐND huyện Sông Lô sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện./. 

Xuân Hậu - Đặng Thưởng Xem phản hồi

 
Tin khác