HĐND tỉnh thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 (17/05/2018 17:09)

Chiều ngày 17/5, Thường trực HĐND tỉnh đã họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải chủ trì cuộc họp. Dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Theo dự kiến kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày vào trung tuần tháng 7 năm 2018. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến vào 21 báo cáo theo luật định và 8 dự thảo Nghị quyết chuyên đề; tiến hành giám sát chuyên đề liên quan đến việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh và tiến hành chất vấn một số nội dung cử tri nhân dân quan tâm.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải yêu cầu các sở, ban, ngành làm tốt công tác tham mưu với UBND tỉnh trong việc chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục; các Ban của HĐND tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh các báo cáo, dự thảo văn bản trình tại kỳ họp đảm bảo thời gian và chất lượng./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác