Sông Lô hoàn thiện hạ tầng giao thông để phát triển (09/11/2018 07:46)

Xác định rõ, phát triển hạ tầng giao thông là tiền đề quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nên trong những năm gần đây, huyện Sông Lô luôn ưu tiên nguồn lực nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông, tạo sự đột phá mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, thu hút đầu tư...

Xác định hạ tầng giao thông phải đi trước một bước, tạo nền tảng vững chắc cho kinh tế - xã hội phát triển, thu hút đầu tư, từ năm 2015 đến nay, huyện Sông Lô đã khởi công xây dựng 50 dự án giao thông; hoàn thành và đưa 137 công trình giao thông vào sử dụng, trong đó có 77 công trình giao thông nông thôn, 60 công trình giao thông nội đồng tập trung tại các xã nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện đã cứng hóa được trên 135km đường giao thông, nâng tỷ lệ đường giao thông thôn, xóm được cứng hóa gần 94%; đường trục thôn đạt 85%; đường ngõ xóm đạt 60,5% và đường trục chính giao thông nội đồng đạt hơn 60%.

"Việc đầu tư các công trình giao thông được người dân trên địa bàn đồng tình ủng hộ, nhiều người dân đã hiến hàng trăm mét vuông đất để xây dựng đường GTNT, ngõ xóm, nhiều hộ gia đình ủng hộ về các vấn đề về tiền bạc và ngày công để làm đường, đặc biệt là các xã đang xây dựng NTM", ông Nguyễn Tiến Thọ - Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sông Lô nói.

Để từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, cùng với việc huy động nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, huyện Sông Lô đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường đôi trung tâm huyện, các tuyến đường nội thị; tập trung làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

"Trong quá trình thi công cũng có vướng mắc, khó khăn, phần tuyến chúng tôi thi công đi vào nhiều phần mộ nên công tác triển khai GPMB rất khó khăn tuy nhiên chủ đầu tư cũng đang đẩy nhanh tiến độ nên sẽ đáp ứng được tiến độ thi công công trình", ông Nguyễn Mạnh Ninh - Đơn vị thi công Đường nội thị huyện Sông Lô tuyến Ngân hàng Chính sách đi Bến xe khách nói.

Việc đầu tư xây dựng và đưa các tuyến đường giao thông vào hoạt động không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương kinh tế của nhân dân mà còn góp phần tạo ra diện mạo mới, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, giúp địa phương từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng./.

Phương LiênXem phản hồi

 
Tin khác