Học và làm theo Bác qua các phong trào thi đua (12/03/2018 09:53)

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn được Trường tiểu học Hướng Đạo, huyện Tam Dương xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hàng năm, Chi bộ nhà trường đã xây dựng và triển khai sâu rộng kế hoạch thực hiện gắn với các phong trào thi đua của ngành như: phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Cùng với đó, việc học tập và làm theo gương Bác cũng được gắn với sinh hoạt định kỳ của chi bộ hàng tháng và sinh hoạt của các tổ chuyên môn. Trên cơ sở đó, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình để tuyên dương các điển hình trong việc học tập và làm theo gương Bác, đồng thời uốn nắn nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm của cán bộ, giáo viên.

Với các em học sinh, nội dung học tập và làm theo gương Bác được lồng ghép trong tất cả các môn học, các hoạt động tập thể, các buổi ngoại khóa. Để nâng cao nhận thức cho các em học sinh, công tác tuyên truyền được nhà trường đặc biệt quan tâm với nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền lồng ghép các nội dung trong giờ sinh hoạt đầu tuần, trong giảng dạy và các hoạt động ngoài giờ lên lớp; phát động các em sưu tầm những tư liệu, mẩu chuyện kể về tấm gương đạo đức của Bác để học tập và noi theo. Để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng có sức lôi cuốn, lan tỏa lớn, Trường tiểu học hướng Đạo tiếp tục hoàn thiện, bổ sung nội dung thực hiện gắn với các phong trào thi đua của ngành, đặc biệt là phong trào thi đua “hai tốt”, tạo động lực nâng cao vị thế giáo dục của nhà trường trong giai đoạn mới./.

Thu ThuỷXem phản hồi

 
Tin khác