Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật - Ban Chỉ đạo 209 tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018 (08/03/2018 15:34)

Ngày 8/3, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 209 của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và ký kết chương trình phối hợp liên ngành về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2018. 

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Sở Tư pháp đã ký kết chương trình phối hợp liên ngành về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng, thực hiện hương ước quy ước năm 2018.

Trong năm 2017, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh có bước chuyển rõ nét, đảm bảo tính thường xuyên liên tục và có trọng tâm, trọng điểm. Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị mở gần 300 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ và người dân tại cơ sở với gần 45.000 người tham gia; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tổ chức gần 3000 hội nghị, lớp tập huấn, buổi tuyên truyền pháp luật với trên 185.000 người tham gia.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến giáo dục pháp luật và Nghị quyết 209/2015 của HĐND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020, năm 2018, Ban Chỉ đạo Nghị quyết số 209 tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, đổi mới các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật gắn với nhu cầu thực tiễn, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng tuyên truyền, tập trung tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật như quản lý, sử dụng đất đai, hình sự, xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật./.

Tạ HươngXem phản hồi

 
Tin khác