Hội nghị hợp tác phát triển Khoa học và Công nghệ 5 tỉnh trung du miền núi phía Bắc lần thứ 9 năm 2017 (10/11/2017 16:10)

Sáng 10/11, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển Khoa học và Công nghệ 5 tỉnh trung du miền núi phía Bắc lần thứ 9 năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh; lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ 5 tỉnh trung du miền núi phía Bắc gồm: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lai Châu, Lào Cai và Hà Giang.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh: Những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ của các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, trong đó có Vĩnh Phúc đã có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước. Hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ đã có nhiều chương trình, dự án được ứng dụng vào sản xuất và đời sống; đề xuất nhiều giải pháp hay để các cấp, các ngành có cơ sở hoạch định chính sách thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn mong muốn hoạt động khoa học và công nghệ có thêm nhiều đề tài nghiên cứu mang tính đột phá hơn nữa, huy động được các doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ phục vụ cho yêu cầu phát triển.

Trong năm qua, các tỉnh trong khu vực không ngừng đổi mới công tác quản lý khoa học và công nghệ. Trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, 300 đề tài khoa học và công nghệ đã được thực hiện, trong đó có 37 đề tài dự án cấp quốc gia; 263 đề tài dự án cấp tỉnh.

Năm 2018, ngành khoa học và công nghệ các địa phương trong khu vực tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao kết quả các đề tài, dự án phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội từng tỉnh; hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nhân rộng các đề tài, dự án phục vụ đời sống gắn với thị trường. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến các cơ chế chính sách trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; làm tốt công tác tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có chất lượng, có khả năng ứng dụng cao, mang lại hiệu quả kinh tế và có tính nhân rộng./.

Mạnh KhiêmXem phản hồi

 
Tin khác