Hội nghị hợp tác triển khai giải pháp thanh toán trực tuyến (07/09/2017 16:50)

Sáng ngày 7/9, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị hợp tác triển khai giải pháp thanh toán trực tuyến phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính công trên địa bàn Vĩnh Phúc. Dự hội nghị có đồng chí Lê DuyThành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các nội dung hợp tác trong việc triển khai các giải pháp thanh toán trực tuyến phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính công bao gồm: chuyển tiền trong nước và quốc tế; thu hộ; chi hộ như trả lương các cán bộ, nhân viên cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các khoản khác; quản lý dòng tiền. Sử dụng các giải pháp này sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước tăng cường chỉ số cải cách hành chính, chỉ số thương mại điện tử của tỉnh; quản lý nguồn thu hiệu quả, hiện đại hóa quy trình thu và quản lý thu phí, lệ phí hành chính công; giảm thiểu chi phí, rủi ro trong giao dịch bằng tiền mặt.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành khẳng định: Thanh toán không dùng tiền mặt và dịch vụ công trực tuyến là chủ trương kịp thời và cần thiết của Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ điện tử và thành phố thông minh. Do đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương đề xuất của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam trong việc triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Vĩnh Phúc, trong đó có giải pháp thu hộ phí, lệ phí dịch vụ hành chính công trực tuyến. Để triển khai chủ trương này có hiệu quả, Phó Chủ tịch giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, phối hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam khảo sát về điều kiện đáp ứng, lựa chọn và thống nhất về cách thức phối hợp triển khai, loại hình dịch vụ ứng dụng; lập kế hoạch kết nối hệ thống hành chính công trực tuyến của tỉnh với hệ thống thanh toán của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam; Triển khai giải pháp thanh toán trực tuyến và lựa chọn đơn vị triển khai thí điểm giải pháp thu hộ phí, lệ phí hành chính công trực tuyến. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị Ngân hàng xây dựng các phương án, các điều kiện cụ thể, cách làm đối với từng sở, ngành khác nhau. Giao các cơ quan truyền thông của tỉnh phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam tuyên truyền về các tiện ích, cách sử dụng đến đông đảo người dân và doanh nghiệp nắm được.

 

Thùy LinhXem phản hồi

 
Tin khác