Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 (06/01/2019 16:43)

Sáng ngày 6/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng và tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và theo hướng dẫn của Trung ương. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh chủ trì hội nghị.


Cho ý kiến vào các Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 đô thị Đức Bác đến năm 2030; Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng dự án đô thị tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương và Tờ trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung tại xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về sự cần thiết tiến hành các dự án trên và cho rằng trong điều chỉnh quy hoạch đô thị Đức Bác cần tính đến các quy hoạch có liên quan khác để đảm bảo sự đồng bộ. UBND tỉnh nghiên cứu kỹ về vị trí xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại xã Xuân Hòa đảm bảo về môi trường, tạo sự đồng thuận của nhân dân và lựa chọn nhà đầu tư có năng lực.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị Đức Bác đảm bảo thống nhất với các quy hoạch hiện hành, tránh trường hợp phải điều chỉnh quy hoạch nhiều lần. Đầu tư xây dựng dự án đô thị tại thị trấn Hợp Hòa phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tiến hành các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo sự thống nhất đồng bộ về kết cấu hạ tầng và cảnh quan đô thị. Về xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung tại xã Xuân Hòa các cấp, các ngành cần tuyên truyền tạo được sự đồng thuận của nhân dân; linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, đầu tư công nghệ cao đảm bảo vệ sinh môi trường. UBND tỉnh cần sớm rà soát báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch các khu xử lý rác thải tập trung trên địa bàn tỉnh và tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên.

Cho ý kiến vào Đề án nâng cao thu nhập, đời sống người dân, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu xây dựng Đề án đảm bảo khoa học và có tính khả thi, có phân kỳ, lộ trình rõ ràng, cụ thể. Sớm hoàn thiện Đề án để Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng năm 2019, công tác kiểm tra giám sát cần chủ động nắm chắc tình hình, tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực được dư luận và nhân dân quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát cần gắn chặt chẽ với công tác cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo kỷ luật đảng. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị cấp ủy các cấp cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo sự răn đe và phòng ngừa các vi phạm. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách các ngành, các địa phương cần tăng cường chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018. Quán triệt yêu cầu, nội dung kiểm điểm, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị kiểm điểm phải thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và theo hướng dẫn của Trung ương, trên  cơ sở đó chỉ rõ kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, đặc biệt là kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra, đề ra giải pháp khắc phục có tính khả thi. Kiểm điểm phê bình và tự phê bình trên tinh thần xây dựng, dân chủ, khách quan, giúp nhau cùng tiến bộ, tránh xuê xoa, nể nang, hình thức; không được chủ quan, quy chụp, lợi dụng phê bình và tự phê bình để nói xấu, thổi phồng khuyết điểm. Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm trước, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm sau. Quá trình kiểm điểm cần đảm bảo thời gian, yêu cầu, nội dung theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương./. 

Văn Hải    

 Xem phản hồi

 
Tin khác