Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (07/12/2017 15:43)

Sáng ngày 7/12, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức hội nghị lần thứ 16, thảo luận cho ý kiến vào Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh; đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây Đảng, hệ thống chính trị và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, yêu cầu các đại biểu cần nghiên cứu kỹ báo cáo, xuất phát từ tình hình thực tế của các ngành, lĩnh vực, địa bàn để thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể năm 2017. Từ đó phát huy mặt tốt, kịp thời điều chỉnh, uốn nắn mặt chưa tốt, đề ra mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp trong năm tới.

Trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh: Năm 2017, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Có 17/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP ước tăng 7,68% so với năm 2016. Trong đó, sản xuất công nghiệp xây dựng tăng 10,1%; dịch vụ tăng 8,28% và nông, lâm, thủy sản tăng 3,48%; thuế sản phẩm tăng 3,47%.  Tổng thu ngân sách cả năm ước đạt 25.370 tỷ đồng, đạt 75% dự toán. Các hoạt động xúc tiến đầu tư được tăng cường; số doanh nghiệp mới đăng ký tăng cao về số lượng. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, phong phú, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội và các doanh nghiệp cùng quan tâm. Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, an toàn giao thông được đảm bảo.

Báo cáo Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh nêu rõ: Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh. Tỉnh ủy đã tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm trong năm và một số nhiệm vụ quan trọng khác. Trong đó chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ; Việc thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt được kết quả tích cực. MTTQ và các đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đều bày tỏ sự đồng tình, thống nhất với các báo cáo và cho rằng, dù đã dự báo trước được tình hình, nhưng những khó khăn đã tác động mạnh đến kinh tế của tỉnh. Mặc dù tốc độ tăng trưởng vẫn đạt cao nhưng thu ngân sách giảm. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, các ý kiến đồng tình với báo cáo của UBND tỉnh trong việc đề ra các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đề nghị tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư; quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh giải quyết đất dịch vụ; tăng cường công tác quản lý đất đai và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai; xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn; bố trí nguồn vốn cho công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm của tỉnh.

Đồng tình với báo cáo công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể, một số ý kiến cho rằng, trong năm 2018, tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó một số ý kiến đề nghị tỉnh quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ sau sắp xếp; có cơ chế cho các địa phương đặc thù để việc thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt hiệu quả. Một số ý kiến cũng đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động của Mặt trận tổ quốc các địa phương; Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra công vụ, nhất là đối với người đứng đầu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Đồng thời thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2018.

Về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể năm 2018, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, việc đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và hệ thống chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng đã được xác định từ năm 2017, có bổ sung những nội dung mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 04 và Kết luận số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, trên cương vị công tác của mình hãy phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác