Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (18/05/2017 17:00)

Sáng 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở,  ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua thực hiện, nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên. Về cơ bản, toàn xã hội đều biết tới chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị đang dần đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn.  Đồng thời, ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; có nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học,  được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa các kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Việc thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội; gắn việc học tập với triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các Nghị quyết, Chỉ thị về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Cả hệ thống chính trị cần nỗ lực cao để làm cho người dân hiểu hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy hình thành ý thức tự giác của mỗi cá nhân trong học tập và làm theo Bác. Trong đó, đề cao trách nhiệm và vai trò của người đứng đầu các cấp. Các cấp ủy cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, giao ban, trao đổi về cách làm hay, hiệu quả; biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng về việc học tập và làm theo Bác.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 28 tập thể, 48 cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu trên cơ sở kết luận chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan đơn vị trong tỉnh tập trung tiến hành triển khai các bước tiếp theo Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là học tập theo chuyên đề năm 2017; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các cấp ủy Đảng, mà trực tiếp là Ban tuyên giáo cấp cấp tham mưu cho cấp ủy Đảng sớm triển khai thực hiện công việc tiếp theo theo sự Chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban bí thư và của Tỉnh ủy để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực sự tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân.

Lưu Trường  Xem phản hồi

 
Tin khác