Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng (09/01/2019 14:51)

Sáng 9/1, Hội Đồng thi đua - khen thưởng Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị trong năm 2019 các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ngay từ những ngày đầu năm mới, nhất là các phong trào thi đua đặc biệt, nước rút lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước. Bộ Nội vụ chủ động tham mưu, xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách về thi đua khen thưởng.

Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ và 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Các phong trào thi đua phải có mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể, bám sát thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2019.

Tổ chức tổng kết phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiêu các mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay,  hiệu quả tốt để nhân rộng. Thực hiện công tác bình chọn,  xét thưởng đúng quy định của pháp luật; thành tích khen thưởng phải gắn với kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua, nhiệm vụ và tiến độ trong chương trình, kế hoạch công tác của từng Bộ, ngành, địa phương./.

Tạ HươngXem phản hồi

 
Tin khác