Hội thảo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của trí thức Vĩnh Phúc (19/05/2017 16:34)

Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 54 năm ngày khoa học công nghệ Việt Nam, Sáng ngày 19/5,  Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo với chủ đề: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của trí thức Vĩnh Phúc theo chỉ thị 42/2010 của Ban chấp hành  Trung ương Đảng.

Các tham luận tại Hội thảo đều khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với vai trò hoạt động của đội ngũ trí thức, qua đó huy động được sự đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bước vào giai đoạn đổi mới, Đảng ta tiếp tục cụ thể hóa sự quan tâm tới đội ngũ trí thức bằng việc ban hành chỉ thị 42/2010 của Ban chấp hành trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đối với đội ngũ trí thức Vĩnh Phúc, sau gần 20 năm hoạt động đã có đóng góp thiết thực cho sự phát triển của tỉnh qua các hoạt động: tập hợp, đoàn kết hội viên, tuyên truyền, phổ biến khoa học, kỹ thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, thực hiện công tác tư vấn, giám định và phản biện xã hội. Để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của trí thức Vĩnh Phúc, một số ý kiến đề nghị cần đổi mới chính sách, phương thức tuyển dụng trí thức;hoàn thiện chế độ, chính sách đãi ngộ đối với trí thức; tạo môi trường làm việc thuận lợi để trí thức có điều kiện nghiên cứu, sáng tạo, giao lưu trao đổi khoa học; xây dựng các quy định, quy chế tôn đội ngũ trí thức có nhiều hoạt động sáng tạo, nhiều đề tài mang tính thực tiễn và phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác