Hội thảo tham vấn ý kiến dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) (12/10/2018 08:09)

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Luật Quản lý thuế được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007. Từ đó đến nay Luật Quản lý thuế đã được sửa đổi, bổ sung 3 lần vào các năm 2012, 2014 và năm 2016. Đến nay, có 12 Nghị định và 35 thông tư hướng dẫn thi hành. Theo đó, hệ thống các văn bản pháp luật về quản lý thuế đã từng bước hoàn thiện góp phần quan trọng trong việc quản lý tập trung tiền thuế, nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước. Tại hội thảo, nhiều đại biểu đánh giá cao cơ quan soạn thảo đã có nhiều nỗ lực trong việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường dịch vụ này; đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ chuyên nghiệp với giá cả cạnh tranh.

Góp ý cho Dự thảo luật, một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là Luật Quản lý thuế (sửa đổi) có tác động nhiều tới doanh nghiệp. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp mới khởi nghiệp mong muốn cần có cơ chế hỗ trợ cụ thể để doanh nghiệp đứng vững ổn định trên thị trường. Nhiều vấn đề quan trọng khác cũng được các đại biểu quan tâm như phạm vi điều chỉnh của Luật Quản lý thuế, bao gồm việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác trong ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế thu; luật cần quy định một cách cụ thể, rõ ràng, để dễ thực hiện./.

 Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác