Huyện Tam Dương và huyện Bình Xuyên kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/2018 08:08)

Huyện ủy Tam Dương tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018).

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng. Từ khi huyện Tam Dương được tái lập và đi vào hoạt động đến nay, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong huyện thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra của UBKT cấp trên.

Hàng năm, UBKT Huyện ủy Tam Dương đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra. Qua kiểm tra đã giúp các đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng mắc sai phạm, khuyến điểm khắc phục sửa chữa kịp thời. Đồng thời, tiến hành giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên không để tồn đọng kéo dài, không để xảy ra điểm nóng và khiếu kiện đông người. Do vậy, đã góp phần làm ổn định tình hình ở cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Cũng nhân dịp này, huyện ủy Bình Xuyên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, đội ngũ cán bộ làm công tác Kiểm tra Đảng huyện Bình Xuyên có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát huy truyền thống của ngành kiểm tra Đảng, trong thời gian tới, UBKT các cấp của huyện Bình Xuyên tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tăng cường giám sát việc thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát, đảm bảo tính nghiêm minh của Đảng; kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền./.

CTV Phương Thảo - Nguyên VũXem phản hồi

 
Tin khác