Huyện ủy Tam Dương kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (09/01/2018 09:20)

Huyện ủy Tam Dương tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện năm 2017. 

Tại hội nghị, tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Tam Dương khóa 29, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tập trung làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình điều hành hoạt động, thực hiện nhiệm vụ, kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Với quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng của địa phương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện luôn thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .

Những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện đã được nêu rõ, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới./.

Lê Hường - Phương Thảo/TTVHTT-TT huyện Tam DươngXem phản hồi

 
Tin khác