Kết nối ngân hàng và doanh nghiệp (13/06/2018 08:51)

Thông qua chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp, thời gian qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã đồng hành cùng với doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ những khó khăn về vốn, lãi suất đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Thực hiện chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn cân đối khả năng tài chính để áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của khoản vay; phát triển đa dạng các dịch vụ ngân hàng để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, nền kinh tế, tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp trên cơ sở các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan. Đồng thời, phù hợp với các quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Qua đó, nhiều doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn với lãi suất hợp lý để duy trì, phục hồi và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh; có điều kiện giảm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, tạo sức cạnh tranh trên thị trường. Đến nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn cho gần 2.500 doanh nghiệp vay vốn, với dư nợ hơn 26.800 tỷ đồng, chiếm trên 48% tổng dư nợ nền kinh tế; tăng 6,7% so với cuối năm 2017.

Kết quả đó cho thấy, chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp thực sự đã tạo ra nhiều cơ hội để củng cố niềm tin và sự hợp tác lâu dài giữa hệ thống ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

 Hải Đăng Xem phản hồi

 
Tin khác