Kết quả 4 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 (06/12/2017 16:59)

Sáng 6/12, Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới HTX chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành, thị.

Sau hơn 4 năm triển khai, Luật HTX đã bước đầu thể hiện chuyển biến về chất lượng, hiệu quả và vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội. Tính đến 31/12/2016, toàn quốc có trên 19.500 HTX, thu hút trên 6,2 triệu thành viên tham gia. Có hơn 5.600 HTX được thành lập mới, tăng gần 600 HTX so với năm 2013. Mặc dù gặp nhiều khó khăn song hiệu quả hoạt động của HTX ngày càng ổn định. Doanh thu bình quân của một HTX năm 2016 đạt trên 3 tỷ đồng, tăng gần 500 triệu đồng. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, đóng góp của khu vực HTX vào GDP của cả nước ổn định, khoảng 4,0%. Thông qua HTX, đời sống của thành viên và lao động trong HTX từng bước được cải thiện, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại cộng đồng. Tuy nhiên khu vực kinh tế tập thể, HTX vẫn còn nhiều khó khăn ở cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện; một số quy định, chính sách ưu đãi của Luật HTX chưa được hướng dẫn cụ thể, khó triển khai; chưa xây dựng được nhiều mô hình HTX kiểu mới quy mô lớn, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản; một số địa phương chưa thấy rõ vai trò của HTX trong phát triển kinh tế - xã hội nên chỉ dừng lại ở chủ trương, chưa chỉ đạo tổ chức thực hiện và không có cơ chế chính sách hỗ trợ. Bên cạnh đó bản thân HTX vốn ít, trang thiết bị lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ; một số HTX đăng ký lại còn hình thức, phương thức hoạt động chưa cải tiến theo Luật HTX.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Luật hợp tác xã năm 2012 của các ngành, các địa phương trong giai đoạn 2013-2016. Đồng chí đề nghị các ngành, địa phương và các HTX cần tiếp tục đẩy mạnh việc thi hành Luật HTX năm 2012. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng vận hành khai thác phát triển hệ thống thông tin quốc gia về HTX; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX đến năm 2030. Bộ Tài chính đề xuất các chính sách ưu đãi về thuế cho HTX; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX địa phương. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX Nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020. Ngân hàng Nhà nước Việt nam ban hành các chính sách khuyến khích các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho HTX vay vốn. Về nguồn vốn hỗ trợ phát triển HTX, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương chưa phân bổ trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 và bố trí thành dòng riêng để hỗ trợ phát triển các HTX; Chính phủ ban hành Chỉ thị để tiếp tục đẩy mạnh triển khai Luật hợp tác xã năm 2012 trong thời gian tới./.

Thùy LinhXem phản hồi

 
Tin khác