Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020 (15/10/2015 07:23)

Đúng 7h40 sáng 15/10/2015, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc trọng thể với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, huy động mọi nguồn lực; phấn đấu xây dựng Vĩnh Phúc sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

 

Dự đại hội có đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Ngô Văn Dụ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương; đồng chí Vũ Văn Ninh - Ủy viên trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo Quân khu II; lãnh đạo một số tỉnh bạn. Về phía tỉnh có đồng Hoàng Thị Thúy Lan – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Trường – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, thường trực UBND tỉnh, UB MTTQ VN tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang tỉnh; cùng 348 đại biểu, đại diện cho trên 63.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

(7h 55 phút) Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nêu rõ: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và sau 18 năm tái lập tỉnh, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song với sự cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Trong những năm tới, cùng với cả nước, Vĩnh Phúc đang đứng trước nhiều thời cơ và vận hội lớn, đồng thời cũng phải đối mặt với không ít những khó khăn thách thức mới. Để vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc là phải tiếp tục đoàn kết, tranh thủ thời cơ, phát huy tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, khắc phục những hạn chế, yếu kém đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định về chính trị, xã hội; nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 –  2020 có nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 – 2015; bàn và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020; thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiềm kỳ 2015 – 2020; Bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và phát triển bền vững, mỗi đồng chí đại biểu tham dự Đại hội cần ý thức được  vinh dự trách nhiệm to lớn của mình, làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, vì sự thành công của Đại hội, vì sự phát triển giàu mạnh, phồn vinh của quê hương Vĩnh Phúc.

(8h5 phút) Sau diễn văn khai mạc Đại hội của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc gửi tới Đại hội lời ca, tiếng hát, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

(8h20 phút) Đồng chí Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII của tỉnh, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị (tóm tắt) của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Báo cáo nêu rõ: Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV trong bối cảnh có nhiều thuận lợi song cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; Vĩnh Phúc đã đạt được kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 đạt 6,2%, cao hơn so với bình quân chung cả nước. Trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,4%/năm; công nghiệp - xây dựng tăng 9,4%/năm; dịch vụ tăng 7,6%/năm. Tổng sản phẩm địa phương năm 2015 ước đạt 73,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với năm 2010. Tổng sản phẩm địa phương bình quân đầu người đến năm 2015 ước đạt 70 triệu đồng, gấp hơn 2 lần so với năm 2010. Đến năm 2015, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm trên 62%; dịch vụ chiếm gần 30% và nông, lâm nghiệp, thuỷ sản giảm còn 9,4%. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân 6,6%/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015 dự kiến đạt trên 22.100 tỷ đồng, trong đó thu nội địa dự kiến chiếm 87%. Trong 5 năm, tỉnh đã thu hút được 268 dự án đầu tư, trong đó có 166 dự án DDI, vốn đăng ký gần 20 nghìn tỷ đồng và 102 dự án FDI, tổng vốn đăng ký gần 1,3 tỷ USD. Với những nỗ lực của các cấp, các ngành đã đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Vĩnh Phúc từ vị trí xếp hạng 43/63 tỉnh, thành năm 2012 lên vị trí thứ 6/63 tỉnh, thành năm 2014. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đặc biệt quan tâm, đạt được những kết quả quan trọng. Đến hết năm 2015 dự kiến có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, với 72 xã đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 64,3% số xã trong tỉnh, vượt mục tiêu đề ra. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh chỉ đạo quyết liệt việc đầu tư hạ tầng và hoàn thành nhiều công trình phục vụ văn hoá, du lịch như: Quảng trường, Nhà hát, Khu danh thắng Tây Thiên. Doanh thu du lịch tăng bình quân 7,7%/năm. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục đạt kết quả quan trọng. Vĩnh Phúc là tỉnh thứ 5 của toàn quốc được công nhận đạt chuẩn phổ cập mẫu giáo 5 tuổi vào năm 2013 và đạt phổ cập tiểu học mức độ 2 năm 2014. Tỷ lệ học sinh sau Trung học cơ sở vào hệ bổ túc trung học phổ thông - nghề đạt 27%. Đến năm 2015 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 66%, đạt MTĐH đề ra. Mỗi năm giải quyết được 20.000 đến 22.000 lao động, trong đó có trên 10.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đến năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 2,5%. Công tác tổ chức xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, được triển khai tích cực, hiệu quả.Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh bình quân đạt trên 78%/năm; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân đạt gần 75%/năm, vượt mục tiêu Đại hội XV đề ra. Công tác phát triển đảng được chú trọng. Trung bình mỗi năm kết nạp được trên 2.400 đảng viên, vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Đảng bộ tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị; việc tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực sự nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, đoàn kết và cầu thị, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Qua thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng bộ tỉnh rút ra một số bài học kinh nghiệm.

(9h15 phút) Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

 

(10h) Đại hội nghỉ giải lao.

(10h 15 phút) Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành thảo luận tại Đại hội.

(10h17 phút) Đồng chí Trần Ngọc Oanh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên tham luận về nội dung: Củng cố, phát triển tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên- cơ sở nền tảng xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

(10h25 phút) Đồng chí Trần Văn Vinh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài Chính tham luận về các giải pháp tăng thu ngân sách và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách để phát triển kinh tế xã hội tạo nguồn thu ổn định, vững chắc cho thời kỳ tiếp theo. 

 

(10h40 phút) Thay mặt Bộ Chính trị về dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cố gắng, thành tích đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong thời gian qua.

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Hội,  đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội của Vĩnh Phúc trong nhiệm kỳ qua. Để tiếp tục thực thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phạm Quang Nghị yêu cầu tỉnh cần hoàn thiện các cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội; Tập trung phát triển các lĩnh vực dịch vụ, gắn với phát triển công nghiệp, du lịch, đưa dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm; Tập trung nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển đô thị đồng bộ hiện đại, quy hoạch đô thị, gắn với phát triển bền vững; Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, theo chuỗi, gắn sản xuất với tiêu thụ; Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; Thường xuyên làm tốt tác quốc phòng an ninh;  Làm tốt công tác xây dựng đảng, đề ra các giải pháp thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI “một số vấn đề cấp về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

(10h 55 phút) Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng Bức chân dung Bác Hồ kính yêu cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

 

(11h) Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Đại hội, BCH Đảng bộ tỉnh phát biểu trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Quang Nghị tại Đại hội.

 

(13h30 phút) Đại hội tiếp tục chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

(13h34 phút) Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII của tỉnh, Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. 100% đại biểu nhất trí với nội dung báo cáo. Các đại biểu đều có đủ tư cách để tham gia tất cả các nội dung của Đại hội.

(13h35 phút) Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan thông qua đề án nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; báo cáo phương án nhân sự và đề cử danh sách nhân sự do BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV chuẩn bị. Theo đó, nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 dự kiến gồm 52 đồng chí. Đề án nhân sự đã được BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm đúng các quy định Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Trung ương về công tác nhân sự Đại hội.

(14h) Đại hội đã biểu quyết thông qua Đề án nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020 và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử gồm 59 đồng chí.

(14h 12 phút ) Đại hội chia thành 3 tổ, thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy khóa mới và ứng cử, đề cử.

(14h50 phút) Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan thay mặt Đoàn Chủ tịch thông báo kết quả thảo luận tại tổ về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy khóa mới và ứng cử, đề cử. Theo đó, có 1 đồng chí ứng cử vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020. 100 % đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 60 đồng chí.

(14h55 phút) Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Kiểm phiếu gồm 17 đồng chí.

(15h05 phút) Đại biểu Phạm Hoàng Anh, Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tham luận về nội dung: Phấn đấu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

(15h15 phút) Đại biểu Nguyễn Duy Đông, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham luận nội dung: Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

(15h40 phút) Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020.

(17h35 phút) Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ban Kiểm phiếu đã có kết quả bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020. Thay mặt Ban Kiểm phiếu, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử. Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 52 đồng chí.

(17h48 phút) Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua biên bản kết quả bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020.

 

Ngày 16/10/2015, Đại hội tiếp tục làm việc và bế mạc Đại hội

 

Nhóm PVTS

 Xem phản hồi

 
Tin khác