Khó khăn trong việc đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện (07/01/2018 17:10)

Đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp hạn chế tái nghiện ở cộng đồng, song trên thực tế, việc áp dụng các văn bản liên quan đến công tác này trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Toàn tỉnh hiện có trên 2000 đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, con số này chưa phản ánh đúng thực tế tình hình tệ nạn ma tuý hiện nay trên địa bàn tỉnh. Trước đây quy trình, thủ tục đưa người nghiện vào cơ cở cai nghiện ma túy bắt buộc được thực hiện rất đơn giản, sau khi có hồ sơ quản lý đối tượng nghiện của cơ quan công an và có quyết định của chủ tịch UBND cùng cấp là có thể đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được. Thời điểm đó, lúc cao điểm tại Cơ sở cai nghiện ma túy Vĩnh Phúc tiếp nhận và quản lý trung bình từ 500 đến 550 học viên cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, từ khi áp dụng Nghị định 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có hiệu lực thi hành năm 2014, thì việc cai nghiện, quản lý người nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy Vĩnh Phúc gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, tổng số học viên có hồ sơ quản lý được đưa vào cai nghiện bắt buộc tại đơn vị chỉ có 210 người, trong đó có 6 trường hợp tự nguyện.

Những phức tạp, hệ lụy do người nghiện ma túy gây ra đang là vấn đề rất đáng lưu tâm, đòi hỏi các cấp có thẩm quyền sớm điều chỉnh các quy định, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định trong áp dụng các biện pháp xử lý hành chính để việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được nhanh chóng, thuận tiện, đạt hiệu quả cao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn ToànXem phản hồi

 
Tin khác