Khởi sắc thu hút đầu tư (13/06/2018 08:49)

Với giải pháp đẩy mạnh xúc tiến, hỗ trợ đầu tư, cùng những lợi thế sẵn có, Vĩnh Phúc tiếp tục đạt được những kết quả khả quan về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp, từ đầu năm đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút được 23 dự án FDI mới, với tổng vốn đăng ký đạt trên 137 triệu USD, bằng 62% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2017. Riêng tháng 5 năm 2018, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 7 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư 27,5 triệu USD. Các dự án đầu tư mới chủ yếu thuộc lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chế tạo và may mặc. Để đạt được kết quả đó, tỉnh đã nỗ lực đồng hành cùng với doanh nghiệp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các dự án trong quá trình triển khai, hoạt động liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tiền thuê hạ tầng, việc triển khai, nhằm tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đến đầu tư tại Vĩnh Phúc. Ông Ota Satoshi - Tổng giám đốc Công ty TNHH Manufacturing Việt Nam cho biết: “Khi lựa chọn địa điểm đầu tư chúng tôi đã đi tìm hiểu rất nhiều nơi. Sau khi cân nhắc chúng tôi đã lựa chọn đầu tư tại Vĩnh Phúc, vì đây là nơi có điều kiện tốt nhất. Và khi đầu tư tại Vĩnh Phúc chúng tôi được hỗ trợ rất nhiều từ tỉnh nên mọi thủ tục đều rất nhanh gọn, đảm bảo tiến độ triển khai dự án của doanh nghiệp”.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 262 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp. Trong đó có 208 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm trên 79% tổng số dự án. Các dự án đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho lao động địa phương./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác