Khởi sắc trên quê hương Đạo Trù (05/01/2018 10:04)

Đạo Trù là xã miền núi của huyện Tam Đảo với hơn 80% đồng bào dân tộc Sán Dìu. Bước vào thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Đạo Trù gặp rất nhiều khó khăn, song với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay xã đã đạt 16/19 tiêu chí, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân đổi thay rõ rệt.

Xây dựng nông thôn mới, bên cạnh những nguồn kinh phí được các cấp đầu tư, xã Đạo Trù đã huy động sự vào cuộc của nhân dân dân cùng chung sức, hiến kế, hiến của, ngày công lao động. Do vậy các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới của xã cơ bản được hoàn thành, kinh tế ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân được nâng lên. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 22 triệu đồng/người/năm. Các mô hình phát triển kinh tế như chăn nuôi gà, chim bồ câu, trồng ớt đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. 100% thôn dân cư đã có nhà văn hóa, hơn 40km đường giao thông liên xã, liên thôn, đường làng ngõ xóm và hàng chục km đường giao thông nội đồng đã được cứng hóa.

Đời sống nhân dân nay đã phát triển hơn, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể chỉ còn gần 10%. Các chủ trường, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước được nhân dân chấp hành thực hiện. Xác định xây dựng nông thôn mới là mang lại lợi ích cho nhân dân, xã Đạo Trù đang nỗ lực thực hiện 3 tiêu chí còn lại.

Hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới góp phần tạo sự bền vững, ổn định trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tạo động lực để xã tiếp tục nâng cao những tiêu chí đã đạt, phù hợp hơn với chương trình tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn./.

Xuân HậuXem phản hồi

 
Tin khác