Không ngừng nâng tầm thương hiệu du lịch Vĩnh Phúc (08/06/2018 15:22)

Phải đề ra những cơ chế chính sách cụ thể để nâng tầm thương hiệu, góp phần đưa du lịch Vĩnh Phúc trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan về các dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 08/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; chương trình xúc tiến du lịch Vĩnh Phúc; cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Nhấn mạnh đến các mục tiêu về phát triển du lịch được đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành TƯ Đảng và của Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang yêu cầu trong kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 08/2017 của Bộ Chính trị phải xác định rõ mục tiêu, tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng đồng bộ các khu du lịch; nâng cao chất lượng, quảng bá du lịch; khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển, đa dạng hóa các loại hình du lịch; xác định rõ lĩnh vực để có lộ trình đầu tư cụ thể về hạ tầng du lịch trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Bên cạnh đó, quan tâm đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch; tạo cơ chế hấp dẫn nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực du lịch; nghiên cứu mô hình phát triển nông nghiệp gắn với du lịch. Mục tiêu tạo sự đột phá đối với du lịch Vĩnh Phúc, để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang nhất trí với các nội dung đề xuất trong dự thảo cơ chế chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực du lịch và đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục đóng góp ý kiến để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành cơ chế trong thời gian tới./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác