Kiểm sát điều tra các vụ án hình sự (14/04/2019 09:02)

Năm 2019, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm. Lãnh đạo đơn vị đã chủ động đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các mặt công tác, nhất là công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự.

Lãnh đạo đơn vị đã tăng cường chỉ đạo trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự thông qua chế độ họp giao ban định kỳ và bất thường nhằm nắm bắt đầy đủ, kịp thời, cụ thể những khó khăn, vướng mắc phát sinh, từ đó có biện pháp xử lý, giải quyết đúng pháp luật. Đối với các vụ án phức tạp, lãnh đạo viện phân công kiểm sát viên có năng lực trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra.

Các kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ điều tra của điều tra viên, chủ động đề ra yêu cầu điều tra, bảo đảm thu thập đầy đủ chứng cứ trước khi kết thúc điều tra. Kiên quyết từ chối hoặc huỷ bỏ các quyết định không có căn cứ, trái pháp luật của cơ quan điều tra. Đối với các trường hợp khi nghiên cứu hồ sơ thấy còn có đối tượng thuộc diện khởi tố nhưng cơ quan điều tra không ra quyết định khởi tố thì kiên quyết ban hành văn bản yêu cầu. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự./.

Tạ Hương  Xem phản hồi

 
Tin khác