Kiểm soát chặt chẽ thu - chi ngân sách, lấy phục vụ khách hàng là trọng tâm (11/10/2018 15:09)

Sáng ngày 11/10, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc về tình hình hoạt động 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương của tỉnh.


Bám sát dự toán thu ngân sách nhà nước, ngay từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung hoạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. 9 tháng năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 22 nghìn tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch HĐND tỉnh giao, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017; tổng chi ngân sách trên địa bàn tỉnh là hơn 10 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản gần 2.860 tỷ đồng.

Thực hiện Kết luận 64 và Nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đến nay, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc đã giảm được 3 phòng, 24 tổ nghiệp vụ, giảm 4 vị trí lãnh đạo cấp phòng, 1 kế toán trưởng và 20 tổ trưởng, tổ phó.

Đánh giá cao nỗ lực của Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu trong 3 tháng cuối năm, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc chủ động rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ được giao và có giải pháp cụ thể để thu đúng, thu đủ các khoản thu vào ngân sách Nhà nước đạt chỉ tiêu được giao; tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan, nhất là hệ thống các ngân hàng để mở rộng các hình thức thu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên nghiệp. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát chặt chẽ thu - chi ngân sách Nhà nước và tiếp tục thực hiện tốt phương châm “phục vụ khách hàng làm trọng tâm”. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, làm tốt công tác tham mưu với UBND tỉnh trong công tác quản lý thu, chi. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và cương quyết không để hồ sơ tồn đọng, chậm trễ mà không rõ lý do.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cũng yêu cầu Kho bạc Nhà nước chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các dự án, các chủ đầu tư, trong triển khai thi công, nghiệm thu giai đoạn, hoàn thiện hồ sơ thanh toán với Kho bạc, không để dồn hồ sơ vào thời điểm cuối năm. Đồng thời khẩn trương đôn đốc các chủ đầu tư thu hồi vốn tạm ứng đã quá hạn./.

Phương LiênXem phản hồi

 
Tin khác