Kiểm tra, giám sát lĩnh vực nhân dân quan tâm (14/04/2019 09:18)

Cùng với tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên theo chương trình, kế hoạch đề ra hàng năm, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những lĩnh vực được dư luận và nhân dân quan tâm.

Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ thành phố đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng và những lĩnh vực được nhân dân quan tâm như đất đai, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành kiểm tra 11 cuộc với tổng số 81 lượt tổ chức cơ sở đảng và 32 đảng viên là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Qua kiểm tra giám sát, cấp ủy các cấp nắm bắt kịp thời tình hình ở các địa phương, các lĩnh vực, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và làm rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố./.

Văn Hải Xem phản hồi

 
Tin khác