Ký cam kết thực hiện quy định về quản lý và tổ chức lễ hội (11/10/2018 08:33)

UBND huyện Tam Dương vừa tổ chức ký cam kết thực hiện quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.

Tại hội nghị, UBND huyện đã quán triệt các quy định của Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo: Luật Tín ngưỡng tôn giáo; một số Nghị định của Chính Phủ về Luật Tín ngưỡng tôn giáo; về quản lý và tổ chức lễ hội; các thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội; về hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã ký cam kết thực hiện tốt quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo./.

Phương Thảo/Trung tâm VHTT-TT huyện Tam DươngXem phản hồi

 
Tin khác