Kỷ luật BTV Đảng ủy xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên (12/04/2019 08:45)

Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên vừa tiến hành quy trình thi hành kỷ luật đảng đối với tập thể BTV Đảng ủy xã Thanh Trù nhiệm kỳ 2010-2015 và cá nhân đảng viên vi phạm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên chủ trì hội nghị.

Theo các nội dung kết luận thanh tra của UBND thành phố và kết luận số 380 ngày 28/12/2018 của BTV Thành ủy Vĩnh Yên về kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý và sử dụng đất công ích trên địa bàn xã Thanh Trù, BTV Đảng ủy xã Thanh Trù nhiệm kỳ 2010-2015 thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và thực hiện chưa đầy đủ các kết luận sau thanh tra trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã. Cá nhân đồng chí Bùi Kim Quốc, nguyên Phó Bí thư, nguyên Chủ tịch UBND xã chưa phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhà nước, các nội dung sau thanh tra về công tác quản lý đất đai. Cá nhân đồng chí Phùng Văn Chuẩn, nguyên cán bộ địa chính xã còn thiếu trách nhiệm, chưa làm tốt công tác tham mưu trong thực hiện công tác quản lý đất đai nên để xảy ra các vi phạm trong công tác quản lý đất đai tại xã Thanh Trù.

Bí thư Thành ủy Phạm Hoàng Anh nhấn mạnh: Với quan điểm xử lý nghiêm các vi phạm, xây dựng tổ chức Đảng TSVM, BTV Thành ủy Vĩnh Yên yêu cầu BTV Đảng ủy xã Thanh Trù và cá nhân các đảng viên vi phạm nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc, phê bình và tự phê bình, xây dựng kế hoạch khắc phục những vi phạm đối với tập thể BTV Đảng ủy xã và từng cá nhân. Coi đây là bài học đối với cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt xã, phường trong thực hiện chức trách nhiệm vụ.

BTV Thành ủy Vĩnh Yên đã bỏ phiếu thi hành kỷ luật đối với BTV Đảng ủy xã Thanh Trù bằng hình thức Khiển trách. Quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Bùi Kim Quốc, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011-2016 bằng hình thức cảnh cáo. Đối với đồng chí Phùng Văn Chuẩn, nguyên cán bộ địa chính xã, BTV Thành ủy Vĩnh Yên giao Ủy ban kiểm tra Thành ủy thực hiện quy trình kỷ luật đảng viên vi phạm theo quy định điều lệ Đảng./.

Thu Hà/Trung tâm VHTT&TT Vĩnh Yên

 Xem phản hồi

 
Tin khác