Lãnh đạo thị xã Phúc Yên đối thoại trực tiếp với nhân dân (12/01/2018 09:21)

Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Phúc Yên tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội và đại diện nhân dân về tình hình kinh tế, xã hội và một số nhiệm vụ năm 2017.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị xã về một số nội dung mà nhân dân quan tâm trên các lĩnh vực: quản lý đô thị; dự án đầu tư xây dựng; tài nguyên, môi trường; giải quyết khiếu nại, tổ cáo; sản xuất nông nghiệp; an toàn vệ sinh thực phẩm. Có 11 ý kiến với 21 nội dung về các vấn đề cụ thể như: việc giải tỏa, di dời hộ dân tại nhà 8T; điện chiếu sáng tại một số địa bàn dân cư phường Xuân Hòa; giải quyết đất xen ghép ở khu dân cư, lấn chiếm đất đai tại phường Phúc Thắng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiêu thoát nước sinh hoạt; công tác tưới tiêu, cứng hóa kênh mương tại xã Nam Viêm và phường Đồng Xuân.

Các vấn đề nêu trên đã được lãnh đạo UBND thị xã và các bộ phận chức năng trả lời thoả đáng. Lãnh đạo Thị ủy Phúc Yên yêu cầu UBND thị xã, các phòng, ban liên quan tiếp tục tiếp thu và giải quyết dứt điểm các vấn đề mà nhân dân quan tâm trong thời gian tới.  Hội nghị đối thoại đã diễn ra nghiêm túc, thẳng thắn và cởi mở, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền thị xã nắm bắt rõ hơn các vấn đề nhân dân quan tâm để tập trung chỉ đạo giải quyết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

Nguyễn Thảo/TTVHTT-TT thị xã Phúc YênXem phản hồi

 
Tin khác