Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (24/09/2018 14:29)

Sáng ngày 24/9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh và lãnh đạo một số Sở, ngành, địa phương của tỉnh.


Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018 tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,7%, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra và nhiều khả năng tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Quốc hội giao. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo xu hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao hơn.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề ra với mục tiêu chủ yếu là củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế; phấn đấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,6 đến 6,8% so với năm 2018. Kiên định mục tiêu cải thiện chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động; đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực và các đột phá chiến lược; phát triển khoa học và công nghệ; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng thời, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo nhằm tận dụng các cơ hội phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị các Bộ, ngành, các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình quốc tế, trong nước để nhận diện được các cơ hội cũng như khó khăn, thách thức từ đó xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phù hợp thúc đẩy kinh tế - xã hội tăng trưởng. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Phát biểu sau hội nghị trực tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xây dựng báo cáo ước thực hiện kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và chương trình công tác năm 2019, nhất là các nội dung phải báo cáo UBND tỉnh, BTV Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh, xong trước ngày 2/10/2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp tục tham mưu UBND tỉnh các giải pháp để thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp./.

Phương LiênXem phản hồi

 
Tin khác