Lập Thạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự lần 2 năm 2018 (15/11/2017 10:03)

Theo kế hoạch, từ ngày 14 đến hết ngày 25/11/2017, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện Lập Thạch sẽ thực hiện khám tuyển nghĩa vụ đối với 1.037 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Đây là những thanh niên đã qua vòng khám sơ tuyển tại 20 xã, thị trấn có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng. Công tác khám tuyển được tổ chức một cách chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định nhằm tuyển chọn được những công dân ưu tú có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, văn hóa, đạo đức, phẩm chất chính trị, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Thanh Hương/TTVHTT-TT huyện Lập ThạchXem phản hồi

 
Tin khác