Lập Thạch ra Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2018 (12/01/2018 09:08)

Đảng ủy Quân sự huyện Lập Thạch vừa tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện năm 2018. 

Năm 2017, Đảng ủy Quân sự huyện đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng. Tập trung tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, ban hành “Kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ” và “Phòng thủ dân sự ” huyện giai đoạn 2016 - 2020; gắn phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đảng ủy Quân sự huyện đã quán triệt, triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính và vũ khí trang bị phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện.

Năm 2018, Đảng ủy Quân sự huyện Lập Thạch tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; chủ động phối hợp với các lực lượng nắm và dự báo đúng tình hình “Kịp thời, chính xác, hiệu quả”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội; xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

Mạnh Hưng/TTVHTT-TT huyện Lập ThạchXem phản hồi

 
Tin khác