Lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Luật Kiến trúc (11/04/2019 15:32)

Sáng ngày 11/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội Khóa XIV tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Luật Kiến trúc. Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khóa XIV tỉnh chủ trì hội nghị.


Dự thảo Luật Kiến trúc gồm 5 chương, 41 điều quy định về hoạt động kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc. Cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục của dự thảo Luật, các đại biểu tập trung góp ý về các vấn đề như: Phạm vi điều chỉnh của Luật; chính sách của nhà nước trong hoạt động kiến trúc và Chiến lược phát triển kiến trúc Việt Nam; quy định bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong kiến trúc và bảo tồn, khai thác công trình kiến trúc có giá trị nhưng chưa được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa; đối tượng quản lý kiến trúc... Nhiều đại biểu cho rằng không nên quy định thời hạn của Chứng chỉ hành nghề kiến trúc, gây khó khăn cho người hành nghề. Liên quan đến quản lý nhà nước về kiến trúc, Luật cần quy định rõ quản lý nhà nước ở quy trình, giai đoạn nào, để tránh sự lãng phí thời gian của người dân, doanh nghiệp cũng như của nhà nước; đồng thời, cũng cần quy định rõ tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng mà cơ quan có thẩm quyền quy định trong quản lý thiết kế kiến trúc.

Đồng chí Trần Văn Tiến, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khóa XIV tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, những nội dung này sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét tại kỳ họp tới./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác