Lệnh báo động số I ngày 12/10/2017 (12/10/2017 09:00)

Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Vĩnh Phúc gửi Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các huyện Lập Thạch, Tam Dương và Vĩnh Tường.

Hồi 7 giờ ngày 12/10/2017, mực nước trên sông Phó Đáy tại trạm đo thủy văn Kim Xá đã lên tới: 13.52m vượt qua báo động số I là 0,02m và còn tiếp tục lên do mưa lớn ở thượng nguồn và hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ.

Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh ra lệnh báo động số I trên sông Phó Đáy cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện Lập Thạch, Tam Dương và Vĩnh Tường.

Yêu cầu

1. Triển khai ngay lực lượng, phương tiện, vật tư theo cấp báo động số  đúng quy định.

2. Tăng cượng công tác kiểm tra đê, kè, cống, nhất là các cống dưới đê và các trọng điểm PCTT; phát hiện và xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu mọi sự cố, hư hỏng về đê, kè, cống xảy ra.

3. Báo cáo kịp thời, đầy đủ mọi diễn biến về Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh qua Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo số điện thoại: 3.862.518; Fax: 3.861.721; địa chỉ email: pclbvp@gmail.comXem phản hồi

 
Tin khác